Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom”

Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom”
finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu Państwa

Lider Projektu:
Miasto Jasło

Partner w obszarze środowiskowym:
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Związek jest realizatorem przedsięwzięcia pn. „Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, w część inwestycyjnej i nieinwestycyjnej.

Przedsięwzięcie ma na celu przeprowadzenie działań służących poprawie jakości powietrza na terenie Jasła.

W zakresie inwestycyjnym obejmuje działania polegające mi.in. na wymianie starych źródeł ciepła, pozaklasowych kotłów opalanych węglem, na kotły gazowe w ok. 42 gospodarstwach domowych. W ramach zakresu nieinwestycyjnego przeprowadzone zostaną warsztaty ekologiczne podnoszące świadomość ekologiczną i umożliwiające rozszerzenie wiedzy oraz rozwinięcie zainteresowań związanych z zagadnieniami ekologicznymi.

Termin realizacji:
I kwartał 2022 – IV kwartał 2023

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Skip to content